Catalina Martínez

La doctora Catalina Martínez (Palma, 1952) s’ha especialitzat en la història de la llengua a Mallorca en les èpoques moderna i contemporània, i també en l’edició de textos de caràcter dialectal a través dels quals traça línies interpretatives de l’evolució lingüística interna i externa.

La seva tesi doctoral investiga a través de la documentació escrita la pèrdua del codi escrit català i la seva substitució per codis aliens a la llengua catalana. S’ha centrat en particular en registres diversos, com el de l’escriptura amb finalitats pràctiques, especialment la notarial i els llibres de família.

Catalina Martínez Taberner
cmartinez@ub.edu
Universitat de Barcelona / Facultat de Formació del Professorat
Professora titular d’universitat

BIBLIOGRAFIA

 • Juncosa, M.D.; Martínez, C. (1982) “Art de conró compost per Montserrat Fontanet del lloc de Llorito, òlim conductor de Son Juan Arnau, y de la Porrasa; mayoral de Massanella, de Lloseta y de Son Sanct Juan, segons lo estil de Mallorca, 1747. Transcripció i estudi lingüístic”, Estudis d’Història Agrària Curial, núm. 3, pp. 165-196.
 • Martínez Taberner, C. (1984) “La Nostra Terra (1928-1936). Anàlisi Ideològica”, Randa, 16, pp. 129-142.
 • Martínez Taberner, C. (1990) “Biografia de Jaume Pujol”, Estudis de Llengua i Literatura Catalanes Miscel·lània Joan Fuster, Barcelona.
 • Martínez Taberner, C. (1992) “Jaume Pujol i la llengua catalana”, Estudis de Llengua i Literatura Catalanes Miscel·lània Jordi Carbonell, Barcelona.
 • Martínez Taberner, C. (1998) “La llengua del notariat a Mallorca en el segle XVIII”, Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, Barcelona.
 • Martínez Taberner, C.(1999) “L’oblit d’un codi escrit” dins Estudis de Llengua i Literatura Catalanes Actes de l’XIè. Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura catalanes. Palma (Mallorca), 8-12 de setembre de 1997, Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, pp. 79-107.
 • Martínez Taberner, C. (2000) “La llengua catalana a Mallorca al segle XVIII i primer terç del XIX“, Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
 • Font Rotchés, D.; Jover Avellà, B.; Martínez Taberner, C. “La importància dels llibres de família com a font lingüística i històrica”, Actes del Dotzè Col·loqui internacional de llengua i literatura catalanes (AILLC), Universitat de París IV – Sorbonne 4-10 setembre de 2000, Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
 • Martínez Taberner, C. (2009) “El llibre de memòries de Rafel Sancho”, Randa, 63, pp. 19-89.
 • Martínez Taberner, C. (2011) “Suplicatori de la Vila de Campos”, Festes de la Mare de Déu d’agost, Campos.
 • Martínez Taberner, C., Villalonga Terrassa, J.C. (2015) Tres llibres d’aritmètica mallorquins (s. XVII i s. XIX). Selecció de textos i anàlisi lingüística, Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
 • Martínez Taberner, C. (2015) “L’art de conró una mostra de la llengua catalana no literària del segle XVIII“, Montserrat Fontanet. Art de Conró. Mallorca.