Jaume Corbera

Jaume Corbera és natural de Palma.

— Professor de Dialectologia Catalana i Història de la Llengua Catalana a la UIB; aquestes matèries són els seus principals camps d’investigació.

— Promotor i director de l’Arxiu audiovisual dels dialectes catalans de les Illes Balears, recull d’aproximadament 100 hores d’entrevistes en vídeo amb 184 persones de totes les Illes Balears i del poble valencià de Tàrbena. D’aquest recull n’hi ha una Antologia (2003) que mostra unes 11 hores d’enregistraments, amb transcripció ortogràfica i fonètica.

— Autor dels llibres Parlar bé. Orientacions per a l’ús correcte de la llengua catalana a les Illes Balears (1996, 2002), Caracterització del lèxic alguerès (2000), La Unió Europea, un mosaic lingüístic (2013).

— Coautor d’Alfa. Mètode d’autocorrecció gramatical assistida (1994, 1995) (amb Jaume Morey i Joan Melià).

— Selector del text, autor de la introducció i de les notes del llibre Crònica de l’Obra del Diccionari, d’Antoni Mª Alcover i Francesc de B. Moll (2006).

— Assessor lexicogràfic i revisador del text català del Diccionari Sànscrit – Català, d’Òscar Pujol Riembau (Barcelona, 2006).

— Ha publicat articles d’història de la llengua i de dialectologia (especialment) a les revistes Randa, Estudis de Llengua i Literatura Catalanes i Revue de Linguistique Romane, entre altres, i a col·loquis i miscel·lànies diversos.

Documents de Jaume Corbera