Joan Carles Villalonga

BIBLIOGRAFIA

  • Villalonga, J.C. (2004). “«Vol saber, un qui té poch que fer…». Unes curioses pràctiques d’aritmètica d’Antoni Fontirroig (s. XVII)”, Estudis de Llengua i Literatura Catalanes/XLIX. Miscel·lània Joan Veny 5, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, p. 53-66. ISBN 84-8415-628-1.
  • Villalonga, J.C. (2009). “IV Jornades d’Etnobotànica en Llengua Catalana (Artà, maig de 2008)”, Estudis Romànics, vol. 31, p. 593-595. [www.raco.cat/index.php/Estudis/article/view/241694]
  • Villalonga, J.C. (2010). “Un mot fantasma: poltre d’eruga”, Estudis Romànics, vol. 32, p. 363-367. DOI 10.2436/20.2500.01.61. [www.raco.cat/index.php/estudis/article/viewFile/246889/330771]
  • Bonet, M.À.; Julià, M.A.; Villalonga, J.C. (2010). “Un breu recorregut per l’exposició «Terminologia i variació geolingüística en els noms populars de plantes»”, dins Espais Terminològics 2009, Vic: Eumo; Barcelona: Termcat, p. 199-209. ISBN 978-84-9766-378-6.
  • Villalonga, Joan Carles; Breil, Xavier (2013). Digital.cat: el lèxic català de l’era digital. Barcelona: Barcanova. ISBN 978-84-489-3256-5.
  • Villalonga, J.C. (2013). “Ressenya a Joan Veny i Àngels Massip (dirs.), Col·lecció Scripta. Xavier Luna-Batlle (Coord.). Universitat de Barcelona, Ministerio de Ciencia e Innovación, Publicacions de l’Abadia de Montserrat”, SCRIPTA, Revista internacional de literatura i cultura medieval i moderna, desembre 2013, núm. 2, p. 363-367. DOI 10.7203/SCRIPTA.2.3122. [http://ojs.uv.es/index.php/scripta/article/view/3122]
  • Bonet, M.À.; Villalonga, J.C. (2014). “Fitotoponímia del Montseny. Aspectes botànics, etnològics i lingüístics”, dins VIII Monografies del Montseny, Barcelona: Diputació de Barcelona, p.123-135. ISBN 978-84-9803-677-0.
  • Vallès, Joan (dir.); Bonet, M. Àngels; Julià, M. Antònia; Veny, Joan; Vigo, Josep; Villalonga, Joan Carles. (2014). Noms de plantes: corpus de fitonímia catalana. Barcelona: Termcat; Universitat de Barcelona. ISBN 978-84-393-9168-5.
  • Villalonga, Joan Carles. “Contribució a la fitonímia normativa”. Terminàlia, núm. 10 [en premsa].
  • Martínez, Catalina; Villalonga, Joan Carles. Tres llibres d’aritmètica mallorquins (s. XVII i s. XIX). Selecció de textos i anàlisi lingüística. Barcelona: PAM (Col·lecció Scripta; 6) [en premsa].

Joan Carles Villalonga
jcvillalonga@hotmail.com
Investigador TermCat