Publicació del llibre “Coneix…Dialectologia a través de la parla del Baix Llobregat”

Obra d’Àngels Massip Bonet i Joana Llordella Zamora (Edicions del Llobregat, 2011). Es tracta d’un resum dels mètodes i les eines de la disciplina, amb un conjunt de pautes bàsiques aplicables a estudis concrets. Es recull també una descripció de trets fonètics, morfològics, sintàctics i lèxics de la parla del Baix Llobregat per fornir els estudiants de claus metodològiques i organitzatives per a qualsevol estudi de la parla. Cadascun dels aspectes plantejats en el llibre va acompanyat d’activitats per exemplificar o per fer pràctiques a través d’internet en el CD adjunt.

Deixa un comentari