Scripta algueresa

Tot seguit teniu el recull de textos de l’Scripta algueresa. Clicant a cadascun dels títols podreu consultar el text corresponent.

Els textos estan ordenats cronològicament i hi podeu veure el títol, el codi de gènere i l’any. Quan consulteu aquestes llistes podeu ordernar-les alfabèticament pel títol, cronològicament per anys o pel codi de gènere.

Consulteu les equivalències dels codis d’identificació de dialecte, subdialecte i gènere.

NúmeroTítolGènereAny
1Ordinacions municipals de l'Alguer7.51526
2Procés inquisitorial contra Troisco Casula7.31540
3Abusos de poder 7.51561
4Andreu Baccallar: Contribució contra l'astrologia, arts màgiques i supersticions9.21585
5Ordenacions sobre el peix7.51609
6Inventari de les robes i plata de la sagristia de la catedral de l'Alguer7.21620
7Ordinacions de la confraria de Sant Eloi 6.61636
8Ordinacions dels pagesos de L'Alguer7.51637
9Memòria de la fundació del monestir de Santa Elisabet10.11645
10Inventari de robes, llenyam i veles d'un capità de vaixell7.21692
11Inventari dels objectes de plata de la sagristia de la catedral de L'Alguer7.21694
12Ordinacions del Gremi de Llauradors7.51720
13Salvaró Corbia («Txiú Tarrat»): La Passió2.11770
14Mateu Lluís Simon: Al senyor Giuseppe Vernazza amb motiu del seu casament21780
15Tarifa del peix7.51788
16Don Fra Gioacqi Radicati: Oracions de la Doctrina Cristiana6.41790
17Agustí Sire: Nadalenca21796
18Agustí Sire: A l'arribada del nou bisbe Pietro Bianco21806
19Antoni Miquel Urgias: Sermó del descendiment de Jesucrist de la creu6.11806
20Bartomeu Simon: Conhort a una dama per l'absència de son marit21809
21Per la sequera de 181721817
22Fra Rafel Arduino: Oracions de la Doctrina Cristiana6.41850
23Carta de Josep Frank a Milà i Fontanals41869
24Un rei alliçonat11875
25«Rundalja de Belindu lu mostru»1.11883
26Juan Pais: Carta de Joan Pais a Rossend Serra41901
27Ramon Clavellet («Antoni Ciuffo»): Brindisi2.11901
28Miquel Dore: El pescador que s'ha de casar2.11904
29Joan Palomba: Carta a Mossèn Antoni M. Alcover41906
30Ramon Clavellet (Antoni Ciuffo): «Lo txapador»21906
31Folklore alguerès11924
32Carmen Dore: Goigs de la Verge de l'Esperança6.21927
33Nino Balata: Temps de carestia2.11943
34Joan Palomba: Conversa11945
35Rafael Sari: «Caun las fullas»11949
36Rafael Catardi: Carreronet11951
37Doctrina cristiana6.51964
38Carta d'un alguerès41980
39Santa Missa6.51980
40Peppina Carboni: «Lo Campanil de L'Alguer»21989
41Antoni Arca: Escena de mercat31991
42Nicoletta Sechi: «Pallina, Lilli i lo germanet»1.11995
43Antoni Nughes: Maria i la maternitat61998
44Àngel Scala: Dissabte de Glòria 21999
45Xiú Lluïgino i el sard d’Olmedo1.12000
46Institució i cobransa de les dècimes6.61500*
47Quint Tiberi Angelèrio: Instruccions contra la pesta10.11582-1583
48«Lacanes» de diversos «salts» del terme de l'Alguer7.81597-1798
49«Qui bella missio»2.11700*
50Estimes de fruita71803-1804
51Francesc Ignàs Castellaccio: El naixement del Nen Jesús21850*
52«Una rosa he vist l'altro matí'»21900*
53El consell de Salomó1.11900*