Andreu Coll “Tambor”: Sobre el casar

Bm-1860*b-2.1

                                                           SOBRE ES CASAR

 

       En
havermê de casá

vos enviaré notici:

hermosa la vuy triá:

aguda ‘n su cunversá;

y si ‘l cas me fá enfadá

sabré sufrir y callá

per no havê de mulestá

el Rectó ni la Justici:

mentres fassa bòn servici

sempre li vuy duná pá.

 

       Cuant
Deu hagué fabricat

a Adam, persona primera,

li pusá per cumpanyera

una dòna a n’ es custat.

Es matrimòni ‘s hunrat

y de l’ Iglesia ecxaltat;

però pe ‘s nòstru mal cap

en veym de tanta manera.

 

       Un hòmu qui ‘s mal-sufrit

fa mes renou qu’ una esquella:

no maltractêm cap famella:

pensêm que ‘s una custella

trèta de ‘s mateix marit.

Cuant Adam va está ‘durmit

creá Deu òbra tant bella.