Bartomeu Guasp: Dalt el castell d’Alaró

Bm-1925-2

Dalt el Castell d’Alaró

 

A mon estimat amic

D. Pere Sampol i Ripoll, advocat.

 

 

Som al Castell roquer…! Sota una alzina

seguent, me plau estendre la
mirada

ara en qu’augustament el sol
declina

i al cor devalla un riu de pau sagrada.

 

De murs i torreons bella ruina

mos pensaments atreu enmantellada

ab ombres del passat, on s’hi
endevina

la veu de l’avior tan estimada.

 

La
Musa

mes gentil sejornaría

aquí i cantant corona es
teixiría

ab palmes i llorers d’antiga
gloria…

 

S’alça en l’espai un vol de
melangía!

Muda i ab respecte humil ma fantasía

saluda els grats recorts de nostra
historia.

 

Bartomeu Guasp, Pre.

 

 

Març – 1925.