Bestiar que es mata a la carnisseria de Llucmajor

Bm-1746-1751-7.6

            a)

                Dia 24 Desembre
1746 mata el Cortante de Llu
mmajor el
bestiar siguent:

             Primo sis cabres de Capucorp nou rotjes de pel ab dos oscas a la
orella dreta una devant y la altre derrera.

          Sinch cabres compradas a
las covetas de Galdent una parda y las altres rotges ab escapsada a la orella
dreta y osca devant.

            Tres cabres de la Vinola de Campos comprades
rotges de pel en guinxe a la orella dreta a derrera.

            Quatre bochs comprats a
Miquel Portell un roig vermell guinxe y escapsada a la orella dreta, altre del
matex pel y oreneta a la orella dreta y a la esquerra espennada de ca, altre
del matex pel ab escapsada a la orella esquerra y osca devant y altre osca a la
orella dreta a devant y lo altre del matex pel ab osca a la orella dreta a
derrera y a la esquerra espenade derrera.

            Dos moltons de Francesch Ferra de Montanna sennats al costat dret de una ferredura de pegue y en el costat
esquerra un toch de pegue blanchs.

Die 25 Desembre
1746

            Tres
cabres comprades de Julia dels Llobets d’en Pastera rotjes ab dos orenetas una
a cade orella.

            Dos ovellas comprades de Mestre
Jaume de las padreras de llana rojas ab una osca a la orella esquerra.

(…)

Dia 27 dits

            Un boch roig comprat a Mestre
Portell ab oreneta a la orella esquerra y ab una espenada derrera.

 

            b)

Als 18 i 19 Janer 1747 no
mata

Dia 20 dits

            Un molto de Cortedeta
blanch ab dos ratxons de pegue damunt las ancas y no esta sannat de orella.

Dia 21 Janer 1747

            Una cabre de Cortedeta
rotje ventre negre ab 2 guinxes a la orella esquerra a derrera.

           Un molto de Castrary
blanch ab una barra de pegue demunt las ancas una escapsada a la orella
esquerra y una osca a la orella dreta derrera.

(…)

Dia 31

          Un molto de Capucorp
blanch escapsada a la orella dreta y guinxa a la matexa orella devant y osca a
la orella esquerra a devant.

Dia primer
fabrer 1747

           Un
molto de Capucorp blanch ab los matexos sennals
del de antes.

Dia 2 dits

           Una vadella de Gallicant
de Campos rotje sens sennat.

           Un moltó de Capucorp unas
grellas de pegue al costat dret escatsada a la orella dreta y guinxa a la
esquerra a devant.

(…)

 

c)

Dia pimerJaner
1751 no mata

Dia 2 dits

            Un molto de Can Estela de
Campos ab bascunsa a la orella dreta a derrera y osca a la orella esquerra a
derrera blanch.

            Un boch de la Vinnola
de Campos roig ab escapsada a la orella dreta y guinxa a derrera.

Dia 3 dits

            Un molto de dit Estela
negra de dit sennall.

            Un boch de dita Vinnola ros, ab dit sennall.

Dia 4 dits

            Un molto de dit Estela brut
ab dit sennall.

Dia 5 dits

            Un molto de dit Estela
blanch ab dit sennall.

            Un boch de dita Vinnola cart, ab dit sennall.

Dia 6 dits

            Un molto de dit Estela
blanch ab dit sennall.

            Duas cabras de Capocorp
nou rotjas ab una osca a la orella dreta a davant y duas oscas a la esquerra a
derrera.

(…)

Dia 10 dits

            Un molto del dit Estela
negra ab dit sennall.

            Un boch de dita Vinnola gris ab dit sennall.

            Una cabra de Capocorp nou
rotja ab dit sennall.

(…)

Dia 20 dits

            Un molto blanch de dit Son
Munar ab dit sannall.

            Duas ovellas de la Possessio Son Amer de Campos blancas ab espanada a la
orella esquerra y escapsada a la dreta.

Dia 29 dits

            Una ovella de la Possessio
la Aguila de Llummajor blanca ab espanada y guinxa a la orella esquerra.

Dia 30 dits

            Un molto de dit Son Munar
blanch ab dit sannall.

            Una
ovella blanca de dita Possessio la Aguila ab dit sannall.

(…)