Carta manuscrita

Bm-1807-4

A D[o]n. Josef
Cotoner que Dios guarde m[ucho]s a[ño]s en Palma, nº 3

Señor D[o]n Josef esta semmana pasada em fetas 44 truiadas, em posat en la
pica gran 11 odras, 2 odras en casa seua. Jo he presos 6 odras en lo safarexes,
restan uns 5 odras. Jo prendré 4 odras del safarexes, el dia que en Toni del 8
estant vendrà en los Granés, 18 o 20 truiadas. Esta semmana no ferem oli, las
soladas ya se van acabant. Esto és lo que se me oferex és dir li a V. M[erce]d Deu gu[ar]de su vida m[ucho]s a[ño]s.

Fontseca y 24 de novembre de 1807,

Son criat Pera Josef Vallespí