Enric Fajarnés: Fraseologia eivissenca

B

         
Donar un baco

(Caiguda més o menys greu.)

         
Badall no ment: o té son o té talent, o enyora
qui està absent, o avorreix qui està present.

         
Fer es badoc.

(Embadocar-se.)

         
Si te’n rius des bajà dins sa casa, se’n riurà
ell de tu enmig sa plaça.

         
Encara no he acabat, va dir en Baló.

(En Baló fou un bandit que va tenir l’illa
aterrida cap a l’any 1925. Un dia va presentar-se a la casa pairal, va matar
una germana a punyalades i va ferir greument sa mare amb dos trets de pistola.
I quan ja se n’anava, els vesins sentiren que deia cridant: —Encara no he
acabat…! Tots pensaren que al·ludia al seu pare, que en aquella ocasió no era
a casa.
)

         
Posar sa banya as forat.

(Entossudir-se en una opinió o conducta.)

         
Fer-se sa barba bona.

(Menjar molt bé.)

         
Qui barba veu, barba honra.

         
Barca parada no guanya nòlits.

         
Perdre barca i bolitx.

(Perdre tot el que s’aventura en un negoci.)

         
Venir (una cosa) barda amunt.

(Ser molt dificultosa. Frase de carreters.)

         
Fer barqueres.

(Ho diuen les pageses que venen, en petites
quantitats, ous, formatges i altres productes del camp, sense assabentar-ne els
marits, per tal d’aconseguir alguns diners amb què  comprar-se galindaines.
)

         
Ser de mala barra.

(Es diu dels animals que no responen a l’alimentació
que se’ls dóna perquè s’engreixin. La frase té més ús referida als porcs de la
matança. També es diu d’una persona triada de viandes.
)

Exemple:

– Aquest animal és de mala barra: ja fa tres
mesos que el pensam i encara no s’ha engordit.

         
Fer barres (a algú).

(Amenaçar-lo. Imitació dels cans quan van a
mossegar algú o un altre animal.
)

         
No parar-se en barres.

(Executar un propòsit vencent per la força, si
és necessari, totes les dificultats.
)

         
Haver-n’hi per tirar es barret as foc.

(Desesperançar-se d’obtenir alguna cosa.)

         
Posar un barret a algú.

(Acusar-lo d’alguna acció dolenta o
vergonyosa.
)

         
Parlar (d’alguna cosa) si no li cau es batall.

(Ho diu qui vol insistir en una conversa que
l’interlocutor rebutja.
)

Exemple:

– No te’n vagis, que d’això n’hem de parlar molt
més encara, si es batall no li cau.

         
Fotre una batcollada (a algú).

(Pegar-li un colp pel clotell amb la mà.)

         
Fotre una batxa (a algú).

(Pegar-li un colp pel clotell amb el puny.)

         
Des as mal no hi ha un canto de real.

(Tots podem, en certes circumstàncies, fer una
acció bona o dolenta. Els psicòlegs bé coneixen aquesta nota de la condició
humana.
)

         
Es i es mal quan ha passat és igual.

(“Quin bé passat no és un somni?”, escrigué
Calderón. El mateix podria dir-se del mal.
)

         
Qui fa , li ve; qui fa mal, no l’allunya.

         
Fer una becada, una becadeta.

(Adormissar-se, un curt espai de temps, en una
cadira, amb el cap caigut sobre el pit.
)

         
Tenir (una cosa) ben beguda.

(Estar resignat a un infortuni inevitable.)

         
Ser (una cosa) de bell nou.

(No estrenada.)

Exemple:

– Aquestes sabates són de bell nou.

         
Ser (una cosa) bessa.

(Esdeveniment de molta transcendència.)

         
Bestiar comptat es llop se’l menja.

         
Beure i bufar no pot ser.

(Impossibilitat de dues coses contràries.)

         
Ser un pagès bigal.

(Home molt rústic.)

         
Anar de biscuns (o biscunsar-se).

(Caminar sortint de la línia recta.
Figuradament, errar.
)

         
Blat ajagut aixeca l’amo.

(Un blat molt crescut doblega la tija pel pes
de l’espiga. Això vol dir abundància de gra i de palla.
)

         
Menjar-se es ble des llum.

(Ser molt menjador.)

Exemple:

– Hem conegut una dona que deia de sa seua sogra:
—Té una fam que es fotria es ble des llum!

         
Fotre una bleda (a algú).

         
Fer de sa boca cul.

(El qui es desdiu del que ha promès.)