Exèquies del P. Bartomeu de Bunyola

Bm-1820-2

Para el Tumulo

En las Ezéquias que á la memoria del P. Fr. Barthomeu de Buñola Religiós Caputxí
mort dins la Epidemia
de Artá á 12 de Agost de 1820 consagra la seua amante Vila dia 10 de Setembre del 
dit any.

 

A la
Partida

Charitas
Christi unget nos.

1.

El bon Pare Barthomeu

De Buñola honra inmortal,

Pués del amor fraternal,

Empren la Causa de Deu.

 

2.

Al instant que sab que Artá

En Pesta se consumeix,

Del Convent se despedeix,

Y sen vá á assistir allá.

 

3.

A Dios, Caputxins amats,

Jo men vaig, pues Deu me crida,

A sacrificar la vida

Per los Pobres Apestats.

 

Al Exercici

Omnibus omnia factus sum.

1.

Apenas arríba á Artá,

Quant despléga el seu amor,

Y superant tot temor,

De Malalt en Malalt vá.

 

2.

A tots procura el consol

Tant de anima, com de cós,

vn instant no té repós,

Es un tot per qualsevol.

 

3.

Mostra
un admirable zel,

Administrant
Sagraments,

Y
dant á tots documents,

Per durlos á tots al cel.

 

A la Mort

Intra in gaudium Domini tui.

1.

Volent Deu remunerar

El merit de son Sirvent,

Dispon durlo en continent

En el cel á descansar.

 

2.

Mór el P. Barthomeu,

Pero, créu Poble ditxós,

Que viu en el cel gloriós,

Pregant
per Tú devant Deu.

 

Al Plant

Quiescat
vox tua á ploratu.

1.

Que teníu, Matrona amable,

Que estau tant desconsolada?

Ah! Que una mort me ha privada

De un Fill el mes estimable!

 

2.

Moderau el vostro plant,

No ploreu mes vostron Fill

Que fóra de tot perill,

De la Gloria esta gozant.

A.E.R.I.P.