Inventari de l’església de Sta. Maria

(…)

It. Un libre de pragami del ofici de corpore xpi.

It. Un altre libre dels pasis.

It. Un libre blanch de cantilenes.

It. Un misal del altar mayor complit.

It. Dos misals ab cubertes vermelles.

It. IIII misals que no son complits.

It. Dos ordinaris complits.

It. Dos tevelloles blanques.

It. VII vestiments complits de li blanch avi ab listes vermells.

It. Una casula verda ab astoles e manibels.

It. III capes vermelles.

It. Casula e dalmàtiques fornit de girasol.

It. Casula verda e dalmàtiques.

It. Dos àngels daurats ab sos peus.

It. Una cortina de seda listada ab senyal de rosa.

It. Un pali listat ab son senyal e frontal.

It. XXXIIII coxins obrats entre bons e als.

It. V draps blanchs ab sos palis ab creus negres de la coresma.

It. Un pali vey negre.

It. V altres palis de tot dia cascu ab sa tevellola.

It. I capa negra e casula ab dalmàtiques blaves de requiem.

It. Una cortina groga ab senyal de parada.

It. Un ensenser dargent ab sa barca.

It. Dues canadelas dargent.

It. Dues capes de seda verda forrades de blau ab senyal de la terra.

It. IIII estoles ab manibles forrats ab flochs de seda.

It. Una tevellola de valut vermell ab flochs de seda verda enfrazada ab
senyals daurats den Pons Sacoma e de guayll ab sa caxa.

It. La custodia dargent ab que va lo cors de ihu xst. (Jesucrit) per
vila.

It. Una caxeta dargent.

It. Una altra caxeta dargent on están les formes.

It. Dues caxetes dargent on va lo cors de ihu xst. de fora.

It. Un astoix de crestay e dargent on va lo cors de jhu xst. per vila.

It. III creus dargent ab la figura de ihu xst.

It. Un got que está dins la custodia dargent.

It. Un pali blanch que es a portmany.

It. A dins lo reliquiari una caxa ab moltes reliquies.

It. La santa vera creu dins una pesa de crestayll.

It. Una rael de coral.

It. En lo cor los libres seguents:

Primo I leginder dominical.

It. Un responser dominical.

It. Un santoral.

It. Un responser petit ab dominical e santoral.

It. Un antifaner gran on ha dominical e santoral.

It. Un libre vey on ha responsoria dominical e santoral.

It. Un epistoler.

It. Un prezer.

It. Un ofayer on ha dominical e santoral.

It. Dos saltiris nous complits.