Jeroni Pont: Comentari a la profecia XXXVIII, atribuïda a Bernat de Mogoda

Bm-1606-6

            a)

  Profecies atribuïdes a Bernat de Mogoda
(1523-1576)

 

            XXXVII. L’illa perdrà las
majes

                       e sarà
dividida,

                       y la erba
mills florida

                       perdrà la
forsa.

 

            XXXVIII. Del vert abra la
escorxa

                        saran closos
dins d’ella

                        y la plassa
campella

                        estarà
ocupada.

 

            b)

    Comentari
de Jeroni Pont i Desmur a la profecia XXXVIII

 

            Ab esta coble diu lo
pronòstich lo que toque a bon regit de Mallorca y a christianisma. Perque deye
lo Thomàs Jaume que se entanie de la
S[an]ta Inquisitió, la qual fa per armes una creu verda y aquest
arbre vert vindria a tanir occupada la plassa Campella, que es vuy la plasseta
dita d’en Carbó. Y diu a ben repetir dita cobla, dins de la scorxa de l’abre
vert seran enclosos, so ès, mals chistians y malsfactós, per coses tocant al
Sant Offici, y vindrà temps que est abre tindrà occupada dita plassa com és
dit. Per dins la scorxa s’entén las presons de la dita Inquisitió, que los
tenen tant estrets com si en certa manera stiguessen di[n]s de una scorxa de un
arbre. També passa a pel·lar de un cas que se seguí en Mallorca, molt de notar,
y fonc com trencaren una creu de pedra posada en una grasa redona que stave
pochs dies avia posada al capdevall de la costa de la Ceu, y vuy hy ès de lleyam, y
en lo mig, dalt a bax, de ferro, perque se sabé per la Inquisitió com un
enbriach la avia trencade, y perque no fos tant fàcil de trencar la feren com
demunt ès dit.