Joan Canals: Sermó de Cap d’Any

Bm-1942-6.1

            Com cada any voldria
resumir aqueix any senyalant els motius d’alegria en un balans parroquial i
dirvos les meves esperanses per l’any qui vé.
No puc dir tot lo que voldria ni tot lo que
cadascú de voltros podria demanar. Parlaré d’algunes coses generals perque les
trob més necesaries es dia d’avui.

            D’algunes
coses de la parroquia puc estarne content, la frecuencia de sacraments ([…]
[en blanc] comunions). L’any passat vaig senyalar la falta de gent a missa.
Molts queden sense anar a missa: ja sé que van al [sic] mercats: deu a un
poble, 15 a
s’altre… es ver que, si els números no m’enganen, ha aumentat l’asistencia a
missa… pero en queden molts que no cumpleixen ses seves obligacions més
sagrades. L’orde y reculliment dins l’esglesia: corretgits els abusos, ja es
casi com el podem desitjar… Mirant a voltros, treballadors del camp, he de
celebrar la prosperidat general de tots: es per mi un gran goig cuant me diuen:
miri, jo tenia uns deutes, ara les he pagats i encara me queda per un cas de
necesidats. Per això, tots per uns motius o altres, per la salut i la vida, per
les bendicions que Deu ha donat a les vostres ànimes i damunt els vostros camps,
ara que acaba un any, donem gracies, moltes gracies a Deu, el Pare que cuida de
tot i de tots, que fa ploure y fa fruitar els nostres camps.

               Alerta
an el mal ús de les riqueses.
Heu reparat que els pecats
capitals van agermanats? I sobretot l’orgull, la avaricia i la luxuria. No se
té mirament ab sa manera de guanyar, robant, fent mals tractos… per gastar-ho
en vicis. Per això no es extrany veure com se gasta en balls i altres vicis mes
horribles fills [de] la luxuria, lo que s’ha guanyat en diumenge robant…
No sabeu lo del Bon Jesús: que
te serveix guanyar tot el món si perds la teva anima? No dic un milló: tot el
món. Pensau que teniu dos plets: en un discutiu una fortuna de molts de
millons, a l’altre es plet es de vida o mort. Guanyau el primer i perdeu el
segon… i els amics venen: enhorabona, has guanyat el plet, ja ets ric, ja pots
disfrutar, pero, llástima, amic, has perdut l’altre plet i avui te fusellen
(?)… llàstima… pero, consola t, ets ric, ben ric… no ehi pensis… tu ets ric.
Això passa al qui guanya dobbers com sigui, les gasta en quimeres i bauxes…
pero perd l’anima… De que te serveix guanyar tot el món si…?