Josep Clapés: A Eivissa

Á IVISSA

 

Ivissa,
que com la graciosa nina

se
mira en el mirall,

tu
etcisadora y alegre’t contemplas

dins
las aiguas del mar;

Ivissa,
que com en la fosca brilla

lo
rey de los metalls,

tu
brillas en las aiguas com el faro

qu’ets
del trist navegant;

Reb,
Ivissa, ’1 saludo que t’envia

un
dels teus bons aymants,

reb-lo
goixosa qu’es d’un fill que t’ayma,

reb-lo
alegre si’t plau.

Y sápies
que per més qu’el mon estiga

de
tu tan oblidat,

anyoran
los teus fills tos dolços brassos

quant
lluny de tu s’en van;

Qu’amb
els boscatjes del teu puig somnian

y
del teu comellar.

y en la
blancura d’eixos llars que poblan

els
teus alegres plans;

Que de
ta gran historia fets recordan

per
tot allí ‘hont van,

que tas
cançons tan belles com senzilles

cantan
per totes parts.

Que
voidrían com l’áliga lleugera

tení
alas per volar

y vení á
besarte en la nit tranquila

cuant
tu dormida estás.

Ivissa
qu’en el gran mirall te miras

de
la profunda mar,

reb
goixosa el saludo que te envía

ton
fill, reb-lo si’t plau.