La cançó d’en Picossa

TOTHOM
AMB PERILL NAVEGA

 

Versió
dels Xacoters de Balàfia

 

1a
cobla

 

Tothom
amb perill navega,

sa
nostra sort ja vendrà,

que la
tenim destinada

de quan
vàrem néixer ençà.

 

I us
faré una cantada

de coses
de pes Vedrà,

començant
a s’Udiènci,

es lloc
de desembarcar,

 

que és
propet des mac Xereca,

i ‘xí
mateix no n’hi ha.

En veurem
altres cosetes

que no
us ho puc explicar.

 

I més
amunt una mata,

sa senya
d’anar a dinar,

que en
ser que s’ombra l’agafa

ja podeu
escudellar.

 

Si voleu
fer més drecera

pujareu
pes Savinar.

Vos daré
una advertènci

si ‘l
cas hi voleu anar:

 

anau amb
senyet a caure,

que es
camí no és gaire pla,

que allò
no té medecina,

si un
‘riba a redolar.

 

És fàcil
perdre la vida

i mai
més poder-hi anar.

I més
avant una cova

amb camí
mal de trobar.

 

Si hi anau
amb vicicleta

jo no sé
com vos ‘nirà.

La Catedral i sa Trona

(i) no
s’hi viu cap capellà.

 

Allí no
confessen dones

ni s’ha
fet cap batiar.

Només hi
ha sargantanes

i algun
virot a cantar.

 

Per
poder fer bones obres

val més
no voler-hi entrar.

Tothom
amb perill navega,

sa
nostra sort ja vendrà.

 

2a
Cobla

Llavò
tenim sa Bestorre,

ben loco
és es que hi va.

Jo també
som de sa classe

que hi
he ‘ribat a pujar,

 

a buscar
ous de gavina,

i no
m’hi vaig enricar.

Gràci’s
a Déu i Maria

sempre
mos vàrem salvar.

 

Que un
exposa la vida

per un
tenir poc pensar.

Llavò
també ses Fumades

i un
altre barranc que hi ha.

 

És una
costa molt mala

es
capdamunt des Vedrà.

Llavò hi
ha ses Martellades,

que allí
ningú correrà,

 

que tot
són entrepossades,

que es
camí no és gaire pla.

Graci’s
a Déu que per ara

ningú no
hi va perillar.

 

Que hi
varen dur una santa

que per
naltros pregarà;

a sa
cova de mossènyer,

molt ben
posada que està.

 

Que el
pare Palau va estar-hi

molt de
temps a meditar,

i allí
tenia ses cabres,

però no
va formatjar.

 

Llavò sa
cova des Rastre,

que molt
bona aigua que hi ha,

que si
hi voleu anar a beure

crec que
vos agradarà.

 

No hi ha
cap camí que siga

lloc que
un se puga aficar.

Llavò hi
ha es pas des difunts,

diguent-ho
en castellà,

 

que és
es camí de ses Dones

i encara
els hem d’ajudar,

que
allina no són celoses,

que hi
‘nam amb tota sa mà.

 

I llavò
altres cosetes

que jo
no sé fer lligar,

que se’n
faria una històri’

com
diuen mai acabar.

 

As
capdamunt sa Creueta,

un altre
racó que hi ha,

molta
gent ho van a veure,

de per
tot lo món n’hi ha,

 

perquè
és una meravella

aquest
escull dins la mar.

S’aguanta
fort i ben firme,

seria
mal de tombar.

 

Déu
fasca que amb alegria

molts
d’anys ho puguem pujar.

Tothom
amb perill navega,

sa
nostra sort ja vendrà.