Marià Aguiló: Carta a Tomàs Forteza

Bm-1877-4

          2 Novbre. 1877

 

         Haguera fet be de no
escriuret com pensava, fins que tot hagués estat resolt, perque ara te haurem
dat sense voler dies de maldeventre
que se han allargat per motius verdaderament estraordinaris. Prenho ab
paciencia, que molt será que un desitx tant constant com tench de veuret
col·locat aqui no se realis aviat. No’t vull omplir el cap de projectes.

          L’editor acceptá abans
d’escriuret les basses o pactes quet vatx dir, y quedá que alendemá vendria a
les dues a la Biblioteca
per darme una llista d’obres per traduir, a fi de que jo triás.
En lloch d’axó vengué ab una
partida de plans d’obres ridícules y no trobí res acceptable per tu. No tench
perdudes totes les esperances; y aquesta nit cont veure si en Mañé y Flaquer me
fa practich un pensament que’m persegueix fa dies. Deu vulga benehiro. No
estiguis anguniós ni frissós, altra vegada te deman paciencia.

         En
Geroni Forteza partí per València? Sabs ahont viu? Voldria saberho per si se
encarregava de una copia retribuida que s’hi ha de fer. No oblidau els Eximplis, supos. Abans de escriure a en
Gelabert me convé saber si dech acariciar
els pensaments, desigs i esperances de que tu pugues venir aviat.

         Adeu,
estimat, que vuy es dia de trafech. Saluda a ta familia donant una abraçada al
capellá estimadissim…

         Copia
y corretgeix aquests versos y si not sembla nols donis.