Pep Simon: Anit mos hem ajuntat

Anit mos hem ajuntat

gent retirada i vesina,

jo vénc des de s’altre cap

des de lo més lluny de s’illa,

molt de temps hi he calat

per fer aquesta travessia,

que es vent m’ha vengut escàs,

ja no cenyeix com solia,

anava
mirant es compàs

i veia
que m’abatia,

aiximateix
he remuntat

sa
punta de la Gavina,

llavor
per allí he trobat

un
balandrot que venia,

també
amb la mar de costat

ja
anava bastant cenyida,

i
amb so casc mig tombat

que se
li veia sa quilla,

i
«folio» molt ben pintat

que de
lluny se distingia

de
s’any que és matriculat

i a on
«perteneixia»,

quan
l’he vist prop he pensat

de dar
amb un rem a la cia,

jo
encara no ‘via armat

i ella
ja m’envestia,

llavor
per fi he tombat

propens
a una avaria,

que
aiximateix he pigat

una
bona sacudida,

lo que
pens que m’ha salvat,

que és
maniobra senzilla,

que
encara vaig arborat

de sa
moda més antiga,

redona
amb floc enxarpat

i es
«palo» d’enmig llatina,

que
gàbia no n’he gastat

en
tota sa meua vida,

que
sempre ha ‘nat es teulat

per
tot allí on volia,

que
així es diverteix i canta

a
onsevuia que he sét.

Vo’n
diré una de tantes

de dos
o tres que n’he fet.