Pere Antoni Binimelis: Fam i epidèmia a Mallorca

Bm-1748-13.3

         Al
Dijous Sant dugeran blat de fora y pa fet de Barcelona, qui cada pa pesava onze
lliures tenderas; y si no ve aqueixa provisió, mos moríam de fam; y el pa que
feien a los forns era de civada quasi tot; y la maior part de la gent se posà
malalta a causa del pa; y a lo últim moriren dos hòmens de fam; y arribaren a
pagar 25 sous de una barcella de blat; los qui moriren fonch un mut de Cas Muts
qui el trobaren a las serras de Campos, y un Calefat de Calafiguera, casat ab
una Valls qui el trobaren a Son Nadal; y dit any hey hagué pigota; moriren més
de 100 minyons; y ab onze dias moriran tres al·lotas de Rafel Prohens regidor.