Pere Antoni Frontera: Meditacions

Bm-1695-6

(…)

Lo intent que he tingut en proposar estas Meditacions, es estat donat à gustar viandes espirituals à les animas que supos, han començat à gustar quant importa la sua salvacio: á soles aquellas sentirán dificultat, qui de las viandes espirituals no avrán fet prova; à estas exort ab les paraules del Profeta Rey Psa. 33. Gustate, & videte quoniam suavis est Dominos. La anima qui se ocuparà en la meditacio de la mort, y Passio de Christo Iesus, y voldrà seguir los seus passos, carregat de la Creu, en breu temps tindrà avorriment á tota manera de entreteniments mundenals. Moltes personas tenen poca afeccio á tan Sant exercici, ni troben gust en caminar tals passos; essent veritat gusten de passetjar vanament en busca de sos apetits; los quals com sian profuns, vna hora, ó altre los causen no poca molestia: á esta manera de personas suplich per las entrañes de Christo, vullan gustar estas espirituals viandes, que assistits de la divina gracia muderàn de vida, y trobarán dulçura en lo que antes los aparexia dessabrit. El Serafich P.S. Francesch, diu que veure los leprosos, li era cosa amarga; pero, ajudat del Señor, fonch canviade aquella amargor, en dulçura de anime, y cos: Quod videbatur mihi amarum videre leprosos, conversum mihi fuit in dulcedinem animæ, & corporis; pues si la vista de vn pur home lepros axi pot ser mudade, que será si este home lepros es vertader Deu? Axi el veran en esperit los vlls de Isaias, putavimus eum quasi leprosum. c. 53. Tench per cosa certa obrarà majors efectes en los qui continuaràn la meditacio de los passos que Christo Iesus doná portant la Creu en el Calvari, per consumar la obre de nostre Redempcio.