Pere Feliu Perelló: L’ermità pelegrí

Bm-1850b-2

                                                         Voltros
que sempre plorau,

                                                         Y
voltros qui malheiu,

                                                         Perque
may contents estau,

                                                         De lo que del cel teniu;

                                                         Veniu
aquí y escoltau

                                                         Lo
que aquest cuento vos diu…

Veniu.

                                                         Axó
era un hermitá,

                                                         Que
lluñy de ciutat vivía,

                                                         Uns
diuen que prop d’ Artá,

                                                         Altres
de Santa María;

                                                         Lo
cert es, per no cansá,

                                                         Que
ciutad no ‘l conexía.

Havía

                                                         Per
se muntaña viscut,

                                                         Entre
pinars amagàt,

                                                         Entre garrigas perdút,

                                                         Just
lo mateix qu’ enterrat,

                                                         De
s’ auba de juventút

                                                         Fins
á sa derrera edat.

Donat

                                                         A
vida santificada,

                                                         Es
per ell aquell desert

                                                         Del
mon sa millor posada;

                                                         Y
contra ‘l pecat despert

                                                         Te cad’ hora consagrada

                                                         A
Deu de qui n’ está cert.

  (…)