Sopes santanyineres

Bm-1931-10.5

Sopes santañineres

 

Per cuatre o cinc persones s’ escohirán tres
lliures
[1] de peix del mes variat y millor, sense
faltarí crancs y unes dotse copiñyes.
Se ferá tot aixó ben net y se llevarán les
conxes a las copiñyes, y se posará en el foc amb unió de lo siguient: tres
sebes xapades en cuatre bossins, una tomátigue, dues fuyes seques de llorer,
una tayada de llimona, se pell seca d’ una taronja, cuatre clavells, bastante
sal, prebe bó, un poc d’ assafrá, molt de juavert ben picat, un tassó de vi
blanc y un d’ oli del millor.
S’ hi afegeix l’ aigo deguda per cubrir tot aixó. Se posa a un foc viu y se deixa
coure durant uns coranta minuts.

          Se
tayen llesques de pa; amb una giradora se treuen els peixos y mariscs y se
posen a un plat apart, y amb lo que queda s’ escalden las sopes. Es aixó una
menja molt preciosa y facil de fer.

 

 


[1] Corregim lliuers.