Montserrat Barri

La doctora Montserrat Barri Masats (Terrassa 1947) va estudiar a la seva tesi doctoral, dirigida pel Dr. Joan Veny, els gal·licismes del català; aquesta tesi avala el seu coneixement al voltant de la formació del lèxic i de la seva evolució, així com dels factors històrics, polítics, culturals i socials que han motivat al llarg del temps la introducció i l’ús de més de 1.500 formes franceses en tot el domini lingüístic català. Al seu torn, l’elaboració d’aquest estudi requeria un treball considerable d’investigació que no ha abandonat. Ha col·laborat amb l’antic director del projecte i ha mostrat una gran capacitat per a aquest tipus de treball. D’altra banda, la seva dedicació a l’ensenyament, en què ha ocupat diferents càrrecs directius, li ha permès adquirir una metodologia de treball.

Montserrat Barri
mbarri2@xtec.cat
Doctora adscrita a un centre no universitari