Scripta mallorquina

Tot seguit teniu el recull de textos de l’Scripta mallorquina. Clicant a cadascun dels títols podreu consultar el text corresponent.

Els textos estan ordenats cronològicament i hi podeu veure el títol, el codi de gènere i l’any. Quan consulteu aquestes llistes podeu ordernar-les alfabèticament pel títol, cronològicament per anys o pel codi de gènere.

Consulteu les equivalències dels codis d’identificació de dialecte, subdialecte i gènere.

NúmeroTítolGènereAny
1Ramon Llull: Tractat d'astronomia9.21297
2Fundació de la vila de Felanitx13.11300
3«Questa del Sant Grasal»11300*
4Carta a mossèn Joan Guardiola41300*
5Ordinacions de Jaume II de Mallorca7.51300
6Constitucions del monestir de Santa Margarida7.51320*
7Inventari dels béns del picapedrer Francesc Llinàs7.21347
8Robatori dels bous7.31358
9Inventari de les capelles del Castell de l'Almudaina de Mallorca7.21361
10Vida quotidiana al Llucmajor medieval7.31367
11Cresques Abraham: L'atles català9.21375
12Denúncia contra Domingo Rafal7.31381
13Despeses per la celebració de festes a Pollença7.61385
14Inventari de l'alqueria s'Alcàsser (Esporles)7.21393
15Contracte d'arrendament d'una alqueria de Manacor7.41394
16Inventari de la gerreria d'Antoni Prunera7.21396
17Mateu Salcet: Noticiari13.31397
18Llibre de Clavaria de Santa Margalida7.61401
19Acord entre Miguel Brunet i Antonio Boscà, mestres d'obres, i el jurat i obrers de Llucmajor7.41402
20Capítols per a corregir els danys i tales a les vinyes i horts7.51415
21Despeses per a la construcció de dues barques de panescalm10.31420
22Ban del governador de Mallorca sobre el servei a galeres7.51423
23Inventari de l'herència de Ramon de Sant Martí7.21434
24Crida de les caces i altres coses7.31446
25Inventari de la parròquia de Sant Joan de Muro7.21448
26Capítols dels carnissers7.31448
27Mapamundi Català Estense13.21450*
28Declaració de testimonis de Manacor, fidels al Rei i a Ciutat ("recatxats"), arran de l'alçament dels pagesos7.31451
29Moderació feta pels honorables Jurats sobre els immoderats furs de vaixells i obres de vidre comú i de sosa7.31453
30Inventari d'un imaginaire7.21462
31Inventari dels béns de mossèn Francesc Pardo7.21467
32Festes de l'Assumpció i Sant Miquel a Pollença7.61469
33Lletra dels jurats de Mallorca al rei de Bugia41470
34Inventari dels béns de Gabriel Gual7.21471
35Inventari dels béns de Bernat Gilet d'Alcúdia7.21478
36Procés a un metge7.31485
37Inventari de l'alqueria de Son Ferragut (Sa Pobla)7.21487
38Francesc Prats: Misteris de la Passió21487a
39Ramon Vivot: Tirant a la joia del robí21487b
40Contracte per a pintar el retaule de Sant Miquel (Sineu)7.41492
41Francesc d'Olesa: El ric i la Mort31500*
42Tractat d'astrologia9.21500
43Consueta del Juí61500*
44Antoni Massot: Cartell en lloança de Ramon Llull21502a
45Gaspar de Verí: Elogi de Ramon Llull21502b
46J. M. Alber: En llaor del Doctor Il·luminat21502c
47Contracte per a la realització d'un retaule per a Sant Honorat7.41506
48Pere Frexa: Carta de Pere Frexa al seu fill41506
49Inventari de la possessió de Son Bujosa (Banyalbufar)7.21507
50Premis i condicions per als espingarders7.51509
51Rebut pel retaule de Sant Jeroni7.61510
52Inventari de l'església parroquial de Sa Pobla7.21514
53Contracte rural7.41514
54Pro defunctis6.51516
55Contracte per a fer un respatle7.41516
56Arrendament d'unes pastures (Banyalbufar)7.41519
57Joan Vantallol: Equivalència de mesures tradicionals10.21521
58Inventari de béns de Ferrando Valentí7.21524
59Benet Espanyol: Crist a la creu21541
60Visita de Carles I a Mallorca13.11542
61Dietari d'una família noble13.31550*
62Sor Catalina Tomassa: Carta de Sor Catalina Tomassa al P. Vicenç Mas41550*
63Perellós de Pacs: Recepta per a guarir la canella d'un cavall10.41550*
64Contracte d'arrendament (Sa Pobla)7.41553
65Perellós de Pacs: Fugida d'uns galiots13.31557
66Fets de bruixeria6.61569
67Pere Ordines: Cançons d'amor21580
68Consueta de la samaritana31580*
69Lluís Vich i Manrique: Edicte del virrei7.51584
70Inventari de la possessió dels Capellans (Esporles)7.21585
71Compte de diverses despeses fetes pels jurats a l'hospital de Campos7.61585
72Pere Fiol: Sonet en llaor de Terrades21590
73Carta de Francesc Terrades a Joan Vic, bisbe de Mallorca41590
74Inventari i subhasta dels béns del sabater de Llucmajor, Antoni Tomàs Taixequet7.21590
75Testament de l'historiador Joan Binimelis7.11591
76Encants dels béns de Tomàs Armengol, mestre violer7.21591
77Joan Binimelis: Herbes curatives de Mallorca91595
78La temptació a Jesús31597
79Capítols dels sastres i calceters de Manacor7.51597
80Visita pastoral a l'església parroquial de Calvià7.21599
81Rafael Bover(?): No sé per què Margalida21600*a
82Rafael Bover: Romanç21600*b
83[Antoni Fontirroig]: Problemes d'Aritmètica141600*
84Forma Pronunciandi psalmum6.11601
85Canonització de Ramon de Penyafort6.61601
86Escomesa amb pedrenyal i coltell7.31602
87Inventari dels béns de Paula Garau7.21604
88Rebuts de Jordi Sureda7.61604 - 1605
89Jeroni Pont: Comentari a la profecia XXXVIII, atribuïda a Bernat de Mogoda61606
90Contracte per la possessio Son Binimelis7.41609
91Determinacions del Gran i General Consell de Mallorca7.51618
92Tomàs Verí: Elogi de Miquel Ferrando de la Càrcer21623a
93Miquel Ferrando de la Càrcel: Vigilant despertador21623b
94Antoni de Verí i Dameto: Sonets21623c
95Festes per Santa Elisabet, Reina de Portugal7.81626
96Relació de mariners inscrits i no embarcats7.61630
97Rafel Sancho: Llibre de memòries13.31632-1647
98Robatori d’una bossa de diners7.31633
99Inventari dels béns de Joan Obrador7.21634
100Inventari dels béns d'Antonina Nebot7.21635
101De l'art d'artilleria10.81640a
102Tractat del salnitre10.81640b
103Sermó de la Conquista6.11644
104Josep Gelabert: Tirar una «escairia»10.61653
105Crida per a arrendar la possessió del Rafalet7.51667
106P. Ignaci Fiol: Avantatges de la confessió general61670
107Inventari de l'Església i Hospital de Mesells7.21673
108Capítols per al bon govern del gremi de picapedrers7.51674
109Arrendament de Son Ribot7.41678
110Rafel Rapó, «Diàlogo per celebrar les festas del Rey D. Carlos segon ab Done Maria Lluïssa de Borbon»3.11680
111Carta manuscrita41681
112Inventari de la capella i Església de Sant Cristòfol7.21682
113Cristòfol Seguí: Incendi al forn del vidre13.31682
114Rafel Busquets: Miracles de Nostra Senyora de Lluc61684
115Sor Anna Maria del Santíssim Sagrament: Càntics i cobles61687-1692
116Rebut per celebració de misses7.61688-1689
117Anotació de despeses7.61690-1692
118Testament de Gabriel Oliver, escultor7.11690
119Bartomeu Oliver: Actes de fe de la Inquisició a Mallorca21691
120Inventari de Can Tallades7.21691
121Reginald Frau: Passió de Crist21692
122Carta al Sr. Pedro Geroni Penya (Roma)41693
123Pere Antoni Frontera: Meditacions61695
124Rebuts d'Antoni Vadell7.61699-1700
125Guillem Roca: «Es caçador i es cans»2.11700*a
126Cobles de Nadal2.11700*b
127Entremès del pescador31700*
128Clamors de les ànimes als fidels6.21700*a
129Goigs de Sant Nicolau de Tolentí6.21700*b
130Consueta del Convent de Sant Agustí (Felanitx)6.51700*
131Fra Jaume Martí: Mode de cuinar a la mallorquina10.51700*
132Noticiari de Maties Mut13.31700
133Miquel Estela: La castedat de Sant Francesc de Paula6.31701
134Ramon Llull entra a cavall dins l'església31702
135Separació de l'Hospital dels Mesells de l'Hospital General7.51703
136Edicte del comte de Çavellà sobre la lleva de soldats7.51707
137Arrendament de la cabana de Galdent7.41709
138Arrendament de l'heretat del canonge Joan Barceló7.41712
139Demanda de còpia d'un capítol de testament7.61712
140Capítols i estatuts del gremi de passamaners, guanters, tireters i marxandos de fora carrer7.51714
141Suplicatori de la vila de Campos7.51715
142Martí Serra: Contra els botiflers7.81715
143Carta de Mossèn Just Pastor Pinya a son pare41718
144Sobre la capellania de Sant Salvador d'Artà7.51724
145Sobre les nafres de la cara, nas, ulls, orellas i front10.11727
146Pronòstic de l'any9.11728
147Aigüat a la Cabana i empelts de garrover10.21731
148Miquel Ferrer: Mòlta d'olives13.31731
149Antoni Fluxà: Llibre de la mia peregrinació13.31732
150P. Miquel Caimari: Plàtica en la vestició de novicis franciscans6.11734
151Relació de la mort de l'ermità Antoni13.31736
152Pere Barceló: Obres al Convent de Sant Francesc (Palma)13.31736-1738
153Despeses d'enterrament7.61744
154Bestiar que es mata a la carnisseria de Llucmajor7.61746-1751
155Montserrat Fontanet: Art de «conró»10.21747
156Carestia de blat2.11748
157Pere Antoni Binimelis: Fam i epidèmia a Mallorca13.31748
158Fra Juníper Serra: Carta al Pare Francesch Serra41749
159Contracte per a la construcció del retaule major de Santa Eulàlia7.41749
160Albert Burguny: El gat del convent de Sant Domingo21750*
161Sebastià Gelabert («Tià de sa Real»): Successos de Mallorca (1743-1750)2.11750
162Taula de preus del peix a Palma7.51750*
163Coverbos111750
164Bartomeu Bennàsser: Notícies vàries13.31755
165Pronòstic de l'any21756
166Proposta de daurar els ninxos dels patrons de la parròquia d'Algaida7.51764
167Bartomeu Ferragut: Un any d'esterilitat13.31764
168Denúncia per difamació7.31766
169Goigs de nostre seràfic pare Sant Francesc6.21767
170Joan Ramon: Expulsió dels Jesuïtes13.31767
171Cobles al naixement2.11768
172Sebastià Gelabert («Tià de sa Real»): «Criat de casa diguès, lo meu pare ahont està?»31768
173Inventari dels béns d'Elisabet Pocoví7.21768
174Partida de defunció7.81768
175Despeses per la construcció del nou retaule i la remodelació de la capella de Sant Josep de Muro7.61768-1770
176Despeses per a la conservació del blat7.61769
177Gabriel Nadal: Dia de les desgràcies13.31769
178Un arrendament de les terres del convent de Llorito7.41771
179Rafael Sastre: «Entremès de na Faldó Gomila»31772
180Tomàs Amorós: Any 177213.31772
181Guillem Riera: Plàtica per a professar novicis6.11776*
182Inventari dels béns de Guillem Terrassa7.21778
183Despeses per un quadre de l'església de Deià7.61779
184Carta comercial41780
185Dietari del Dr. Fiol13.31782-1785
186Glòries i miracles d'Antoni Aguiló, àlies Tonió menor2.11789
187Rebut per l'execució d'un quadre de Sor Catalina Thomàs7.61789
188Ocells salvatges de Mallorca9.31790
189Jeroni Frontera: Cobles de la Santa Fe21792
190Inventari de cas Donat dels Banys de Sant Joan7.21792
191Testament de Pereta Mulet, de Llucmajor7.11797
192Inventari dels béns de Jaume Talladas7.21798
193Rebuts diversos del convent del Sant Esperit7.61798-1799
194Arrendament de la possessió de Son Serra7.41799
195Compte de la feina de Mestre Joan Estelrich7.61799a
196Rebut del marquès de Bellpuig7.61799b
197Renúncia a la milícia21800*a
198Geroni Rosselló: L'almoina i l'oració21800*b
199Goigs de Sant Bonaventura6.21800*a
200Goigs a Sant Blai de Campos6.21800*b
201Reconeixement de deute7.61802
202Carta manuscrita41807
203[Guillem Roca i Seguí]: Sonet de paraules monosíl·labes21812
204Guillem Roca: Avís al lector de "Rondalla de rondalles"1.11813*
205Joan Muntaner: Avís al poble6.61813
206Inventari del Cardenal Despuig7.21813
207Tomàs Aguiló i Cortès: Rondalla de Rondalles1.11815-1817
208Rafael Tous: Dècimes desbaratades21815
209Rebut per una tramesa de xocolata7.61819
210Exèquies del P. Bartomeu de Bunyola21820
211Goigs de Nostra Señora del Puig de Sant Salvador6.21820
212Novena de les Ànimes del Purgatori61821
213Joan Font: Sermó en les solemnes honres celebrades en la translació dels honorables difunts Joaquim Obrador i Guillem Clar6.11823
214Subhasta per a la dessecació del Prat de Sant Jordi7.51824
215Miquel Ferrer i Bauçà: Carta a sor Maria del Cor de Jesús41825
216Comptes de diversos treballs7.61826-1857
217Domingo Tous: Carta al comte d'Ayamans41827
218Pere Antoni Binimelis: Notícies de Felanitx13.31827
219Jaume Pujol: Anacreòntica21828
220Miquel Burguera: Alguns adagis12.51829 [1752]
221Miquel Segrera: Un moliner polissó2.11829
222Miquel Burguera: "Recull paremiològic"12.51829
223Domingo Tous: A una pastoreta21830*
224A una rosa21834
225Antoni Maria Cervera: Queixes d’una criada31837
226Rebuts diversos (Sineu)7.61837-1841
227Promptuari catòlic6.41839
228Salvador Sorà: Observacions sobre el vi10.21839
229Pere Antoni Figuera: Introducció al Diccionari mallorquí-castellà12.11840a
230Pere Antoni Figuera: Mostra del Diccionari mallorquí-castellà12.11840b
231Tomàs Aguiló: «Per una coma desèrta»21841
232Conversa entre Isidre i el Rector6.51844
233Cançonetes mallorquines2.11844-1871
234Diumenge primer d'Advent61847
235Carta a l’amic Joan d'Artà41848
236Antoni Canals: Consol dels malalts61849
237Antoni Maria Cervera: Joc de cartes21850*a
238Pere Feliu Perelló: L'ermità pelegrí21850b
239Sebastià Morro: Dècimes desbaratades2.11850*
240Testament de Guillem i Macià Julià7.11852
241Josep Dameto: Nova vida21853
242Goigs de Nostra Senyora del Puig de Monti-Sion (Porreres)6.21853
243Antoni Llabrés: Glosada dels successos de l'any2.11856
244Miquel Victorià Amer: Adéu a Mallorca21858a
245Guillem Fortesa: «L'aubatet»21858b
246P. Tomàs Alou: Sermó de l'Obra6.11858
247Fra Tomàs Alou: Carta a Dn. Miguel Lladó41859
248Sebastià Marquès "de sa Portella": A Jesucrist2.11860*a
249Andreu Coll "Tambor": Sobre el casar2.11860*b
250Rafel Oliver: Perills del festejar6.11860
251Goigs de Sant Llàtzer6.21862
252Anònim: Nostàlgia d'un temple cremat21862
253Esteve Ferriol: Sermó de Santa Margalida6.11864
254Miracles del Sant Crist de Santa Eulàlia11868
255Goigs de Sant Honorat del Puig de Randa6.21869
256Josep Tarongí: Fosca21870
257Bartomeu Ferrà: Els calçons de mestre Lluc31871
258Mateu Obrador: Carta a Milà i Fontanals41872
259Joan Bartomeu Bosch: Les pastoretes31873
260Gabriel Maura: Posta de sol21874a
261Margalida Caimari: Lo lliri de Valldemossa21874b
262Carta de Ramon Picó i Campamar a Tomàs Forteza41874
263Manuela de los Herreros: «A n'es meu nin»21875
264Marià Aguiló: Carta a Tomàs Forteza41877
265Miquel Bibiloni: Un batle ambiciós31878
266Un Mallorquí: a) Pròleg al Diccionari mallorquí-castellà b) Mostra lexicogràfica12.11878
267Mateu Obrador: Cançó dels qui se'n van21879
268O. M. Prohens: Miscel·lània21880a
269Maria Antònia Salvà: La lletera21880b
270Inventari d'una possessió de Felanitx7.21880*
271Miquel Costa i Llobera: Carta a Francesch Matheu41881
272Mode d'oir missa amb devoció61881
273Antoni M. Alcover: Solament l'home21882
274Bartomeu Singala: «Llenya a ses dones»2.11882
275Marcel·lina Moragues [Àngela Robiol]: "Això va per ells"21882
276Sebastià Barceló: Els atributs d'una mala sogra2.11884
277Mateu Jaume: Bescuits i valesquins10.51884
278Andreu Parera: Laments d'una fadrina vellarda2.11885a
279Inconvenients del matrimoni2.11885b
280Antoni Fortesa I Fortesa: Càstig a Adam i Eva6.11886
281[Pere d'Alcàntara Peña]: Receptes vàries10.51886
282Gabriel Maura: Conversa entre cònjuges11887
283Contracte d'amitger7.41888
284Comptes d'un ferrer de Campos7.61888
285Gabriel Maura: Donya Juanita11892
286Josep Lluís Pons i Gallarza: L'olivera mallorquina21892
287Pere d'Alcàntara Penya: Un carriler2.11892
288Tribulacions d'un obrer votant2.11893a
289[Mateu Obrador]: «Sa mica d'Intròit»11893b
290No hi ha temps que no torni11893c
291Arxiduc Lluís Salvador d'Àustria: Rondalles de Mallorca1.11895a
292Antoni Ma Alcover («Jordi des Recó»): «En Pere de sa butza»1.11895b
293Pere d'Alcàntara Peña: El dijous llarder21896
294Marià Aguiló: A un ciprer21898
295Francesc Segismund Forteza: Conhort11900
296Pau Noguera "Sarol": A un borratxo2.11900
297Josep Maria Tous: Flors de Lotus21900*
298Bonaventura Barceló: Panegíric de Nostra Senyora del Puig de Pollença6.11900
299Compendi de la Doctrina Cristiana6.41900
300Sobre la grip10.11900
301Joan Rosselló: La tafona11903
302Miscel·lània de notícies81903
303Ildefons Rul·lan: Don Quixot de la Manxa11905
304Bernat Rosselló: Encarnació del Fill de Déu61905
305Miquel S. Oliver: La ciutat de Mallorques11906
306Carta de Mateu Obrador a Antoni M. Alcover41907a
307Antoni Maria Alcover: Carta a Enric Prat de la Riba41907b
308Carta de Mn. Andreu Pont a Mn. Antoni M. Alcover41907c
309Maria Antònia Salvà: Carta a Mateu Obrador41908
310Carta de Gabriel Alomar sobre les seves oposicions41909
311Pere Antoni Cerdà: Preparació de les terres de conreu10.21910
312Coloma Rosselló: Valldemossines11911
313Regals de Reis81911
314Miquel Aguiló: Un estudiant com molts31912
315P. Guillem Vives: Costums de bona criança i remeis per a guardar la salut7.71912
316Carta de Joan Rosselló de Son Forteza a Joan Lluís Estelric41914
317Pere Antoni Jusama («En Serral»): Una lliçó2.11915*
318Estanislau Aguiló: Comunicació personal41917
319Lluc81917
320Jordi Martí Rosselló («Es Mascle Ros»): «Saqueos, robos y altres herbes»11919
321Miquel Forteza: L'estela21919
322Jaume Palmé: Misèria d'un matrimoni31919
323Carta de Joan Alcover a Francesc Matheu41920
324Sebastià Guasp: El Santuari de Nostra Senyora de Gràcia13.11920
325Maria Verger: «Santa senzillesa»21924
326Bartomeu Guasp: Dalt el castell d'Alaró21925
327Joan Mòjer: Comentaris a cançons populars2.11925-1929
328Antoni M. Alcover: El dimoni tempta Sor Catalina Tomassa6.31929
329Miquel Ferrà: Els Reis21930*
330Sopes santanyineres10.51931
331Antoni Vives: Vocabulari mallorquí-castellà12.11935
332Bartomeu Crespí: Una apologia del franquisme2.11939
333Joan Canals: Sermó de Cap d'Any6.11942
334Rafel Ginard: Carta a Guillem Colom41950
335Jaume Oliver: Ses matances11964
336Llorenç Villalonga: La marquesa es disposa a anar al teatre31965a
337Joan Mas: Testament de don Bartomeu31965b
338Maria Antònia Oliver: Primeres impressions d'un al·lot col·locat a un hotel11970
339Simó Coll: In memoriam (d'un Homo Pagès)21970
340Damià Huguet: Camp espiritual21976
341Miquel Arbona: Tres mosqueters i jo11977
342Miquel Aguiló: Tornada a Campos13.31982
343Bartomeu Oliver Cerdà: Vida, costums i feines a una possessió11985
344Gabriel Reus: L'alga11991
345Joanaina Galleta: Trifulga amb una òliba11996
346«Sa mula des tartamut»1.11996
347Josep A. Grimalt: La mort de Josep11997