Equip del projecte Scripta

L’equip investigador del projecte Scripta està format per un catedràtic emèrit (Joan Veny), per tres doctors professors titulars d’universitat (Àngels Massip, Xavier Luna i Catalina Martínez), per un doctor professor universitari (Andreu Bosch i Rodoreda), per quatre doctors adscrits a centres no universitaris (Montserrat Alegre, Montserrat Barri, Joan Antoni González, Joan Carles Villalonga). A aquest equip d’investigadors s’hi afegeix un desenvolupador web (Francesc Gelabert).