Història del projecte Scripta

El projecte d’investigació Scripta, promogut pel doctor Joan Veny i la doctora Àngels Massip, es va iniciar l’any 1996, sota la direcció del doctor Veny. El projecte actual (FFI2012-36000), dirigit per la doctora Massip, compta amb la participació de diversos investigadors.

En el projecte PB96-0238, es va iniciar la compilació del corpus amb la selecció, transcripció i digitalització de diversos textos del balear, del català central, del rossellonès i de l’alguerès. També es va dissenyar i elaborar una base de dades que conté la fitxa tècnica dels textos seleccionats i en facilita la classificació.

En el projecte BFF2000-0754, es va continuar la selecció, transcripció i digitalització de textos del balear, del català central, del rossellonès, de l’alguerès, del nord-occidental i del valencià (en total, 1034); es van codificar els textos i es va completar l’anàlisi lingüística de 200 textos.

En el projecte HUM2005-02821/FILO, s’ha completat el corpus de textos balears (mallorquins, menorquins i eivissencs), i se n’ha realitzat l’anàlisi lingüística, a partir de la qual s’han elaborat uns glossaris per cada varietat; també s’ha creat un camp sobre la base de dades tècnica que permet fer cerques lingüístiques en els textos i visualitzar els mots del glossari.

En el projecte FFI2009-12627 S’ha fet una primera interpretació de les dades, resumida i publicada en els llibres Scripta eivissenca (VENY, Joan i A. MASSIP (2009), Barcelona: Institut d’Estudis Catalans); Scripta menorquina (VENY, Joan i A. MASSIP (2011), Barcelona: Institut d’Estudis Catalans; Menorca: Institut Menorquí d’Estudis); i Scripta Mallorquina (VENY, Joan i A. MASSIP (2013), Barcelona: Institut d’Estudis Catalans).

Col·laboradors: Rubén Fernández, Roser Orquín, Mireia Campabadal, Dolça Albert, Xavier Gomila i Joan Carles Villalonga, Xavier López, Carles Rebassa, Anna Fernàndez, Esther Vaquero, Roger Aluja, Susanna Febrer, Ares Llop i Àlex Arnau.