Scripta eivissenca

Tot seguit teniu el recull de textos de l’Scripta eivissenca. Clicant a cadascun dels títols podreu consultar el text corresponent.

Els textos estan ordenats cronològicament i hi podeu veure el títol, el codi de gènere i l’any. Quan consulteu aquestes llistes podeu ordernar-les alfabèticament pel títol, cronològicament per anys o pel codi de gènere.

Consulteu les equivalències dels codis d’identificació de dialecte, subdialecte i gènere.

NúmeroTítolGènereAny
1Despeses relatives al Sagnador de les Salines7.61373
2Greuges dels consenyors eclesiàstics61380
3Respostes a l'interrogatori del visitador eclesiàstic61393
4Inventari de l'església de Sta. Maria7.21400
5Crida contra la blasfèmia7.51410
6Declaració sobre les malifetes d'en Bernat Cocorella7.31410
7Despeses diverses7.61417
8Determinacions del Consell General7.51456
9Determinacions d'un consell especial d'Eivissa7.51457
10Determinació sobre deutes a la Universitat i altres7.51474
11Determinacions sobre la venda del peix7.51478-1479
12Comptes per obres diverses7.61483
13Comptes del clavari Francesc Palerm7.61483
14Comptes de l'obreratge de Bernardí Johan7.61489
15Pagaments del claveratge7.61493
16Despeses de l'obrer7.61493
17Beneficis d'una església parroquial6.61500
18Despeses a l'església7.61500
19Deute a la universitat d'Eivissa7.51501
20Compra de forment a causa de la mala anyada7.51501
21Pagaments fets pel clavari7.61513
22Despeses diverses7.61514
23Presa de possessió del vicari general61531
24Falconada dels turcs a la costa eivissenca13.31533-1543
25Bombardeig de Vila des del mar10.81536
26Visita a Eivissa del bisbe Rafael Llinàs6.71539
27Notícies sobre l'activitat de Barba-roja13.31544
28Compres de l'obrer Lluís Riembau7.61550
29Carta dels síndics al Príncep D. Felip sobre la fortificació de les muralles d'Eivissa7.81552
30Determinació sobre la venda de pells7.51552
31Elecció de jurats per insaculació7.51555
32Carestia de blat i autorització de compra de blat a Provença7.51555
33Testament de Joan Valls7.11557
34Insubordinació d'un capità7.51557
35Presa de dues naus mores13.31562
36Autorització del Consell per a comprar forment7.51567
37Determinacions del Consell sobre deutes i problemes relacionats amb la sal7.51568
38Testament de Nicolau de Quint7.11569
39Construcció d'un forn de calç per a adobar la calçada vella7.51569
40Autorització per a noliejar vaixells per a portar moltons a Eivissa7.51570
41Importació de carn de Menorca i establiment del dret "ajuda de carn"7.51571
42El Governador pren dos joves fugits de la presó7.31572
43Suplicació al rei perquè ajudi a sufragar les despeses de la fortificació i de la construcció d'un convent de monges7.51572
44Clam al governador per la injusta aplicació d'una taxa7.51573
45Lluita amb els moros13.31579
46Un síndic és encarregat de la compra de forment a Niça7.51588
47Visita a Eivissa de l'Arquebisbe de Tarragona6.71594
48Benedicció del nou convent de religioses agustines13.31599
49Defensant-se dels moros7.31621
50Bastonades per no voler vendre unes cebes7.31642
51Dos religiosos procedents de Càller porten relíquies13.31644
52Inventari de mercaderies rescatades d'un naufragi a Formentera7.21651
53Mesures contra l'apujada de preus7.51655
54Greuges dels eclesiàstics contra el governador7.31660
55Penes imposades pel Governador de l'Illa7.51663
56Obligació de tocar l'Avemaria7.51664
57Edicte de la fe6.61675
58Discòrdia entre preveres i dominicans61677
59Començament de la fàbrica de l'església de Sant Josep6.71700
60Encant dels béns de Pere Ramon de Llucià7.21700
61Encant dels béns mobles del Reverend mossèn Bernat Tur, prevere7.21700
62Denúncia per maltracte i amistançament7.31702
63Baralla a Santa Agnès7.31702
64Contracte d'arrendament7.41707
65Examen d'apotecari7.51710
66Capítols per a la redempció de captius7.51712
67Testament d'Àngela Ferrer a favor dels seus fills7.11720
68Testament del rector de Portmany7.11721
69Contracte per a la construcció d'un retaule a l'església de Sant Telm7.41728
70Testament d'Andreu Roig, llaurador7.11731
71Feines dels ferrers per a la fàbrica de l'església de Sant Josep7.61732
72Ordinacions de la Confraria de Nostra Senyora del Roser de la Iglésia de Sant Josep6.61732
73Donatius dels feligresos a la Mare de Déu del Roser (Sant Antoni de Portmany)7.81735-1740
74Despeses per obres a la Rectoria de l'església de Sant Antoni de Portmany7.61737-1738
75Encant dels béns de Bartomeu Cardona (Balàfia)7.21755
76Josep Clapés: A Eivissa21888
77Pere Escanellas: "Á la memoria de ma inolvidable filla na Josepa Escanellas y Serra"21892
78Josep Clapés i Juan: L'Església de Santa Eulària13.11903
79Vicent Serra: Degradació de la llengua a la vila d'Eivissa12.31906
80Felip Curtoys: Als excursionistes catalans21908
81Artur Pérez-Cabrero: Vocabulari eivissenc12.11909
82Josep Clapés: Es dissabte de Sant Joan11915
83Plagueta de cançons2.11915
84Es fameliar1.11918
85Isidor Macabich: «S'aufabaguera»21924
86Isidor Macabich: Esplendor i decadència de la devoció a Santa Maria61929
87Dues mostres del catecisme de la Doctrina Cristiana6.41930
88Isidor Macabich, Memòria de la Federació Catòlica Agrària10.21931
89Conte de sa serra1.11948
90Isidor Macabich: El So Selleràs i el So Parra1.11967
91Joan Castelló: «S'home i sa dona»1.11974
92Preparats per a un viatge al passat11983
93Marià Villangómez: El gat amb botes31988
94Pepa Ferrer: Es gall afamegat1.11989
95La cançó d'en Picossa2.11990
96Pep Simon: Anit mos hem ajuntat2.11992
97Una mica de gastronomia eivissenca10.51994
98Xacoters de Balàfia: Sant Joan11995
99Pepita Escandell: Ses Frasquites31998
100Enric Fajarnés: Fraseologia eivissenca12.12000
101Antoni Marí Torres, Una visita a la Vila32008