Carta de Joan Rosselló de Son Forteza a Joan Lluís Estelric

Bm-1914-4

So’n Forteza d’Alaró 15 Març 1914.

            Estimat
Juan Lluis: Fa uns quants dies qu’En Juan Alcover me va entregar el teu llibret
«Páginas mallorquinas» amb l’afectuosa dedicatoria qui per mi tant l’avalora.
Te agraiesc de bon deveres que no hajis oblidat l’antic company de colegi i
amic de tota la vida; lo que’m recorda lo qu’En Toni Rubió diu de tu: qu’ets
l’únic qui li queda. No es veritat; lo que hi ha es qu’altres, jo entre ells,
passam llargues temporades sense escriurer-li i tu ho fas mes sovint. De totes
maneres es ben cert que’ts un devot de l’amistat, i lo que ho prova millor es
el llibre que m’has enviat i qu’he lletgit amb molt de gust.

            Els
escritors de qui parles, vius i morts, tots amics meus, la major part els més
intims que tenc o he tengut, no se poden queixar de la teva crítica indulgent i
amistosa. Molts ho mereixen i es just tributar-los el degut homenatge, però no
tot hom té el bon cor que tu tens i la ploma es sovint detinguda per la gelosia
i a voltes per l’enveja. ¡Venturoses les ànimes sense fèl!

            Prou
comprens, amic estimat, que jo no he d’analisar els articlets del llibre,
sensillament perque no se fer la crítica justa i escaient·ta que pertoca i poc
t’han d’afalagar els meus judicis; per això acab dient-te: merces i enhorabona.

            Quedarem
amb en Juan Alcover qui si’t plau vendreu a passar un dia amb mi a So’n
Forteza. A reveure.

                        Ton amic de sempre

                                               Joan
Rossello.