Francesc Prats: Misteris de la Passió

Bm-1487a-2

                                                                    Vespres.

 

Ab dolor Senyor contemple

Conexentme tan ingrat

Lo teu gloriós exemple

De virtuts qu’ he oblidat

Ple de fastich vanagloria

Me abrasse cascun dia

E per ço l’ anima mia

A tu volta la memoria.

 

                                                                    Coble.

 

E dich á mi ¿que faré

Invidiós ab cubdicia?

Sutçetat ligat me té

Lo cor tinch ple de malicia

Trist de mi! ¿é qual victoria

Dels vicis se pot haver

Si no pensar de voler

A tu voltar la memoria?

 

                                                                    Coble.

 

Confessat primerament

Humiliat é contricte

Y satisfét plenament

Axi com la raho dicte

De la vida transitoria

He tot mi alienát

En Jhericó so entrát

Voltant á tu la memoria.

 

                                                                  Respons.

 

Fent oració en l’ort

Jhesus apres de la cena

Sentint congoxa de mort

L’anima vostra serena

Sedejant nostra salut

Elegís morir en creu

Ab sobirana virtút

En la passió molt greu.

 

                                                                  Presa.

 

Sedejant nostre salút

Elegís morir en creu.

 

                                                                  Oració.

 

Nostre Senyor Jesucrist

E fill del eternal Pare

Qui humilitat mos trist

Elegint tan dolça mare

Suplicanté humilment

Puix oracions ajuda

Que sian nos coneguda

Humilitat permanent.

 

                                                            Respons. (Completas).

 

Pres en l’ort ab mans ligades

A Anna fuist presentat

Ab durs bufets é galtades

E hat Senyor demanat

Quin’es la tua doctrina

E tos dexebles quals son

Ab scarn é scopina

Dien à tu Rey del mon.

 

                                                                    Presa.

 

Quin, es la tua doctrina

E tos dexebles quals son.

 

                                                                    Oració.

 

O Jesucrist ver messias

A qui Judas ha trahít

Endrassa las nostras vías

Qui per cruels est ferit

Presentat als sacerdots

Devant lo parens presenta

En huyr los teus devots

La pietat no s’ absenta.

 

                                                            Respons. (Matines).

 

Humil devant Cayfás

Te doblan la injuría

Y en la sagrada fas

Escupen de nit é dia

Blasfemias te imposen

De les quals test escusat

E los inichs no reposen

Mirant tanta dignitad.

 

                                                                       ____

 

Blasfemias te imposen

De les quals test escusat.

                                                                        (…)