Goigs de Sant Honorat del Puig de Randa

Bm1869-6.2


Goigs de Sant Honorat del Puig de Randa

 

Sant Honorat glorios,

qui sou en Randa honrad:

Puis que sou nostron
advocad,

pregau
per los pecadors.

A Italia
en Toscana

de molt
gran casa nasquereu,

per el mon gran volta fereu

convertind
gent inhumana:

Y â la
patria tornau vos

essend
del cel inspirad;

Puis que sou nostron
advocad, &c.

La isla de Lirin fundada

fonc de la gent per
serpents,

y vos sense temer â las
gents

de molta gent la heu
poblada:

Un
convent molt sumptuos

de
Basilis ahy heu fundad;

Puis que
sou nostron advocad, &c.

Per la
vostra santedat

de Arles
arcabisbe eus feren,

y Cristo
entre pobres vereu

havendli
los peus rentad:

En dar
sou molt abundos,

que no
eus basta arcabisbad;

Puis que
sou nostron advocad, &c.

Los miracles que heu obrad

la llengua no els pod contar,

lo blat fets multiplicar

en temps de neccessidat:

També
aigua alcansau vos

cuand
veis patir el sembrad;

Puis que sou nostron
advocad, &c.

Treis
los dimonis dels cossos,

las
malaltías curau,

molts de
morts ressucitau,

curau
sords, orbs y los coxos:

De el
mar tempestuos

guardau
al qui va embarcad;

Puis que
sou nostron advocad, &c.

Vengan
pobres afligids,