Goigs de Sant Nicolau de Tolentí

Bm-1700*b-6.2

Goigs de St Nicolau De Tolenti

 

Sou spil de casta vida

y en amor un Seraphi

llum de santedat cumplida

Nicolau de Tolenti

 

Desde molt miño crexia

vostre llum de viva Fee

y el Señor tant vos volia

que en la Sancta Euchari[s]tia

vos perlá y aparagué

la veu dell per vos ohida

en gran just vos converti. &
c.

 

Foreu altre Sanct Hjeroni

en ser verge y penitent

foreu un Pau un Antoni

peleant contre el Dimoni

qui vos donave gran torment

la orde y vida ben regida

seguint â Sanct Augusti. & c.

 

Mes preiant fluxells y llana

sobre palle repozareu

y vestit de roba plana

quatre dies la semmana

â pa y aigua dejunareu

vostra carn de açots ferida

molt vellar y poch dormir. & c.

 

Ab selicis affligieu

vostron cor molt mansuet

y als delits dell resistieu

tant que may menjar voliau

hous, ni carn, ni peix, ni llet

una aspre pedra endurida

als jonolls vos feu cuxi. & c.

 

Actes feu miraculosos

curant coxos y ulseráts

Sorts, y muts, contrets,
leprosos

hetichs, debils y febrosos

ciegos y endemoniats

curau la gent afligida

â qui la peste feri. & c.

 

Ab medicina del Cœl

per Maria receptada

curau prestament el fael

que ab Fee viva y sens rezel

frequenta vostra morada

vos donau salut y vida

â los que el mal affligi. &
c.

 

En totes necessitats

los panets tenen virtut

â los qui estan ampestats

de Metjes renuntiats

ab panets donau salut

en mar fort y vent sens mida

alcançau segur cami & c.

 

Los qui están en purgatori

ab foch cruel tormentats

mediant vostro adjutori

en lo mes alt consistori

gozen de bens increats

y te gloria infinida

un qui en peccat mori & c.

 

Socorreu al Fael quius crida

y â nostros mals dau fi

llum de santedat cumplida

Nicolau de Tolenti

(…)