Josep Tarongí: Fosca

Bm-1870-2

                                  In umbra mortis sedent.

                                               (S.
Lluch.)
          

 

Esbarts de núbols l’horizont cubrexen,

       Revoltan
l’ample cel;

Les comes y les valls desaparexen,

       S’amagan
dins lo vel.

 

L’oraje térbol sempenteja els arbres;

       Pluja
molt freda cau;

Gratinya l’aygua del torrent los marbres;

       La
boyra en torn s’ajau.

 

Les hores del matí se son passades,

       Y
un raig de sol no veym

Trencar les atapides bromerades,

       L’astre
s’es mort be creym.

 

Los genis de la nit ‘par que bramulan,

       Batallan
ab lo jorn,

Y los espays de cop més s’ennigulan,

       Més
semblan negre forn.

 

La mar se pinta de color verdosa,

       Lo
cel enjega ‘l blau,

Y ‘s revingla l’onada neguitosa

       Com
un selvatje esclau.

 

També mala foscor nos entenebra

       Lo
cor, l’enteniment;

També l’Europa veu mentida y febre

       En
lloch d’amor crehent.

 

Vindrá la nit; aprés la nit l’aubada;

       Sol
hermós brillará:

Mes, ¡ay Senyor!, ta Llum benavirada

       ¿Nostre
esperit veurá?

 

¿Llambrejará l’Estel de l’Esperança

       Del
mon en la negror?

¿Ab los hòmens tendrá confederança

       La Veritat, Senyor?