Maltempsada a Maison Carrée (Algèria)

Bme-1911-2.1

1

E’Deu deman quebesidat

Per que en teng de meste

Per que vuy fe un glusat

De se igade de Mison Cerre

Y en gloses espliquere

Saigu lu que destrusat.


2

Qunfiy que de qui en devant

Que Deu me judera he jo

Ses gloses ques tie pusant

Creis quen fan plura el meu co

Que de mal en va fe tant

Qui es vureu fee po.


3

Per moltes coses que dire

No esplicere semitat

Punt per punt lu que pesat

Diro tot es mal de fe

Jo he fet quet glusat

Pes pobres de Mison Cerre

 

4

Cumensere per jerdins

He qui hon saigu va pesa

Moltes coses de dedins

Saigu su vandu he lema

Y morus de dins es gurbins

Diferents sen van nega.

 

5

Varrebesa esquerchufera

Y tot lu que ivie senbrat

Ordi, chivade y blat

Es jerdins nets van queda

O poble desgresiat

Plore que tens que plura.

6

Estat una cose masa

Can perdut es jerdines

Se van du mols de femes

col, naps, muterre y querebasse

y mal tems de queste clase

no neurie de fer mes.

 

7

El gun jerdine tenia

Dins sengart es quemio

Cherban y es temburo

Se vandu tot lu quey vie

Cuntau que feye temo

Veure saigu qui curie.

 

8

Mols ses bisties van puja

Dalt sestudi per sescale

Bisties y jent dins se sale

Per po de no perilla

Pobre tens que jemega

Que mols esteis ferits dale.

 

9

Eso estat un cas molt fort

Quino urie de fe mes

En perdut pa y es dubles

Hes quin tengut male sort

Cunurtauvos quevelles

Si vus eu salvat la mort.

            (…)


Versió normalitzada

 

A Déu deman capacitat,

perquè en tenc de menester,

perquè vull fer un glosat

de s’aiguada de Maison Carrée

i en gloses explicaré

s’aigo lo que ha destrossat.

 

Confiï que d’aquí endavant

que Déu m’ajudarà a jo.

Ses gloses que estic posant

creis que em fan plorar el meu cor,

que de mal en va fer tant

qui es veure-ho feia por.

 

Per moltes coses que diré

no explicaré sa meitat;

punt per punt lo que ha passat

dir-ho tot és mal de fer.

Jo he fet aquest glosat

pes pobres de Maison Carrée.

 

 Començaré per jardins

aquí on s’aigo va passar,

moltes coses de dedins

s’aigo s’ho va endur a la mar

i moros de dins es gurbins (?)

diferents se van negar.

 

Va arrabassar escarxofera

i tot lo que hi havia sembrat,

ordi, civada, blat,

es jardins nets van quedar.

Oh, poble desgraciat,

plora que tens de plorar!

 

Ha estat una cosa massa

que han perdut els jardiners:

se va endur molts de femers,

Col, naps, mujeterre y querebase

Y mal tems de queste clase

No neurie de fe mes.

 

Algun jardiner tenia

dins s’hangar es camió

cherban i es temburó

se va endur tot lo que hi havia.

Comptau que feia temor

veure s’aigo qui corria.

 

Molts ses bísties van pujar

dalt s’estudi per s’escala.

Bísties i gent dins sa sala,

per por de no perillar.

Pobre, tens que gemegar,

que molts esteis ferits d’ala.

 

Açò ha estat un cas molt fort

que no hauria de fer més.

Hem perdut pa i es doblers

es qui han tengut mala sort.

Conhortau-vos, cavallers,

si vos hau salvat la mort.

            (…)